Polskie Towarzystwo Botaniczne powstało w 1922 roku, liczy ponad 1400 członków i jest organizacją skupiającą osoby zainteresowane szeroko pojętą botaniką. Towarzystwo działa w trzynastu sekcjach specjalistycznych. Członek sekcji musi być członkiem jednego z piętnastu oddziałów regionalnych towarzystwa.

Sekcja Lichenologiczna PTB została powołana w 1979 r. i jest stowarzyszeniem naukowym złożonym z profesjonalistów oraz amatorów interesujących się lichenologią, czyli nauką o porostach (od dawnej nazwy łacińskiej porostów - Lichenes).

Celem Sekcji jest promowanie rozwoju lichenologii w Polsce, m. in. poprzez propagowanie wiedzy i wymiany informacji naukowych na temat badań w tej dziedzinie, opiniowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony zagrożonych gatunków porostów w Polsce, popularyzację znajomości porostów oraz ich zagrożeń, a także sposobów ich wykorzystania w biomonitoringu i praktycznej ochronie przyrody.

Zjazdy Lichenologów Polskich, łączące spotkania o charakterze konferencji i warsztatów odbywają się od 1983 r., co trzy lata w ramach kolejnych Zjazdów PTB oraz mniej regularnie w okresach pomiędzy nimi. Podczas spotkań terenowych prowadzone są wspólne badania inwentaryzacyjne na obszarach nie posiadających dokumentacji lichenologicznej. Sekcja istnieje dzięki pracy 52 osób - członków i sympatyków.
......................................................................................................................................

PTB strona główna:
http://pbsociety.org.pl/default

Link sekcje:
http://pbsociety.org.pl/default/PL/ptb_n.php?id=5

Link oddziały:
http://pbsociety.org.pl/default/PL/ptb_n.php?id=4ro
......................................................................................................................................

Strona funkcjonuje dzięki uprzejmości
VIRTUAL ARTS Polska - Portale Internetowe Sp. z o.o.