Tytuł Imię i nazwisko
MIEJSCE PRACY; ADRES PRACY
ADRES DO KORESPONDENCJI
TELEFON
FAX
E-MAIL
EDUKACJA
NAGRODY
CZŁONKOSTWO W POLSKIM TOWARZYSTWIE BOTANICZNYM
CZŁONKOSTWO W INNYCH STOWARZYSZENIACH NAUKOWYCH
KIERUNKI BADAWCZE
REALIZOWANE TEMATY BADAWCZE
GRANTY
ZBIORY POROSTÓW
WYKAZ WSZYSTKICH PUBLIKACJI