CHECKLIST I UZUPEŁNIENIA
KRYTYCZNA LISTA POROSTÓW, GRZYBÓW NAPOROSTOWYCH I INNYCH GRZYBÓW ZWIĄZANYCH Z POROSTAMI, ZNANYCH Z POLSKI

według:
FAŁTYNOWICZ W. 2003. The lichens, lichenicolous and allied fungi of Poland. An annotated checklist. - W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 435 pp. ISBN: 83-89648-06-7

Lista zawiera wszystkie gatunki poprawnie podane do czasu opublikowania "Checklist 2003" z terenu Polski, w jej obecnych granicach. Alfabetyczny wykaz zawiera nazwy łacińskie i autorów. Pozostałe informacje (synonimy, nazwy polskie, dane o ekologii i rozmieszczeniu) dostępne są tylko w pełnej wersji książkowej. (Zamówienia u wydawcy: ed-office@ib-pan.krakow.pl )

otwórz listę

Do czasu przygotowania kolejnej wersji Checklist dla Polski, informacje o gatunkach nowych dla kraju umieszczane będą na odrębnej liście UZUPEŁNIEŃ, w formie pliku.

zobacz uzupełnienia

Poinformuj o nowym gatunku

UWAGA!
O nowym dla kraju taksonie, można informować już po przyjęciu artykułu do druku (po recenzji), wtedy informacja zostanie przesłana jako zapowiedź do wszystkich członków i sympatyków Sekcji Lichenologicznej. Nowy gatunek pojawi się na stronie internetowej w pliku UZUPEŁNIENIA dopiero po ukazaniu się pracy. Dla potwierdzenia publikacji niezbędne jest przesłanie kopii artykułu na adres:
dr Anna Zalewska, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie, pl. Łódzki 1, 10-690 Olsztyn.


Wszelkie pytania w sprawie Checklist i uzupełnień można kierować na adres: annazalw@uwm.edu.pl