ZARZĄD SEKCJI LICHENOLOGICZNEJ
Polskiego Towarzystwa BotanicznegoPrzewodniczący: dr hab., prof. UG, MARTIN KUKWA, Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody, Uniwersytet Gdaśski, ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk
tel.: (+48 58) 523 61 61
e-mail: dokmak@ug.edu.pl

Zastępca Przewodniczącego: dr DARIUSZ KUBIAK, Katedra Mykologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 1a, 10-719 Olsztyn
tel.: (+48 89) 523 42 97, fax: (+48 89) 523 42 95

Sekretarz: dr ANNA ŁUBEK, Zakład Botaniki, Instytut Biologii, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce

Członek: prof. dr hab.  LUCYNA ŚLIWA, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków

Komisja Rewizyjna:
dr HANNA WÓJCIAK - Przewodnicząca
Zakład Systematyki Roślin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

dr ANNA ZALEWSKA - Sekretarz
Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
pl. Łódzki 1, 10-727 Olsztyn

dr RAFAŁ SZYMCZYK
EKOPROJEKT, Pracownia Ekspertyz Przyrodniczych