ZARZĄD SEKCJI LICHENOLOGICZNEJ
Polskiego Towarzystwa BotanicznegoPrzewodniczący: dr hab., prof. UG MARTIN KUKWA, Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody, Uniwersytet Gdaśski, ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk;
tel.: (+48 58) 523 61 61;
e-mail: dokmak@ug.edu.pl

Zastępca Przewodniczącego: dr DARIUSZ KUBIAK, Katedra Mykologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 1a, 10-719 Olsztyn;
tel.: (+48 89) 523 42 97, fax: (+48 89) 523 42 95;
e-mail: darkub(at)uwm.edu.pl

Sekretarz: dr MAGDALENA OSET, Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody, Uniwersytet Gdański, ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk;
tel.: (+48 58) 523 61 66, fax: (+48 58) 523 60 02;
e-mail: magdalenasyrek(at)wp.pl

Członek: dr HANNA WÓJCIAK, Zakład Systematyki Roślin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin;
tel.: (+48 81) 537 58 57, (+48 81) 537 59 21;
e-mail: hwojciak(at)biotop.umcs.lublin.pl

Komisja Rewizyjna:
dr hab., prof. UP URSZULA BIELCZYK, Zakład Botaniki, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, 
ul. Podchorążych 2/207N,30-084 Kraków;
tel.: (+48 12) 662 78 23, fax: (+48 12) 662 78 18;
e-mail: bielczyk(at)up.krakow.pl

dr PIOTR GROCHOWSKI, Zakład Biologii i Ochrony Przyrody, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej, ul. Estkowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski;
tel.: (+48 95) 727 92 35;
e-mail: piotr.grochowski(at)awf-gorzow.edu.pl