Polskie Towarzystwo Botaniczne powstało w 1922 roku, liczy ponad 1400 członków i jest organizacją skupiającą osoby zainteresowane szeroko pojętą botaniką. Towarzystwo działa w trzynastu sekcjach specjalistycznych. Członek sekcji musi być członkiem jednego z piętnastu oddziałów regionalnych towarzystwa (formularz zgłoszenia do PTB).

Sekcja Lichenologiczna PTB została powołana w 1979 r. i jest stowarzyszeniem naukowym złożonym z profesjonalistów oraz amatorów interesujących się lichenologią, czyli nauką o porostach (od dawnej nazwy łacińskiej porostów - Lichenes).

Celem Sekcji jest promowanie rozwoju lichenologii w Polsce, m. in. poprzez propagowanie wiedzy i wymiany informacji naukowych na temat badań w tej dziedzinie, opiniowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony zagrożonych gatunków porostów w Polsce, popularyzację znajomości porostów oraz ich zagrożeń, a także sposobów ich wykorzystania w biomonitoringu i praktycznej ochronie przyrody.

Zjazdy Lichenologów Polskich, łączące spotkania o charakterze konferencji i warsztatów odbywają się od 1983 r., co trzy lata w ramach kolejnych Zjazdów PTB oraz mniej regularnie w okresach pomiędzy nimi. Podczas spotkań terenowych prowadzone są wspólne badania inwentaryzacyjne na obszarach nie posiadających dokumentacji lichenologicznej. Sekcja istnieje dzięki pracy 52 osób - członków i sympatyków.
......................................................................................................................................

International Conference held under the banner of:
LICHEN PROTECTION - LICHEN PROTECTED SPECIES
Jeziory Wysokie (Brody) 2012

Organizers:
Institute of Biology and Environmental Protection of ZWKF ZWF (Faculty of Physical Education, Department of Physical Education) in Gorzów Wielkopolski, "Bory Lubuskie" (Lubuskie Woods) Promotional Forest Complex - Forest Division Lubsko - Regional Management of National Forests in Zielona Góra.
Date (predicted): 11th - 14th September 2012
Location: Brody (Brühl Palace), Jeziory Wysokie (Environment and Forestry Education Centre).
......................................................................................................................................

PTB strona główna:
http://pbsociety.org.pl/default

Link sekcje:
http://pbsociety.org.pl/default/PL/ptb_n.php?id=5

Link oddziały:
http://pbsociety.org.pl/default/PL/ptb_n.php?id=4